سناریو زامبی در بازی پینت بال

یک چهارم از تمام افراد که نسبت به دیگران مهارت بیشتری دارند به عنوان زامبی انتخاب می شوند و سایر افراد تمام مردم عادی شهر را تشگیل می دهند.
مثل تمام فیلم های زامبی در صورتی که مردم عادی مورد اصابت گلوله آنها قرار بگیرند تبدیل به زامبی شده و شروع به تیر اندازی به مردم عادی می کنند.
( دقت داشته باشید در فاصله کمتر از 5 متر به یکدیگر تیراندازی نکنید ) زامبی ها در صورتی که مورد اصابت گلوله قرار بگیرند از بازی حذف خواهند شد

پینت بال کرج قیمت

پینت بال کرج تخفیفان

پینت بال مهر شهر کرج

پینت بال چیست

ابعاد زمین پینت بال

استراتژی پینت بال