سناریو VIP  در بازی پینت بال

در این سناریو هر گروه یک نفر را به عنوان شخصیت ویژه انتخاب میکند.
شخصیت برای حفاظت از خود یک سری محافظ به همراه خواهد داشت
هدف اصلی گروه حفاظت از شخصیت تیم خو و هدف ثانویه ترور شخصیت تیم روبرو است.
گروه ها دقت داشته باشند در صورتی که اگر بدن و یا سلاح شخصیت گروه مورد اصابت گلوله قرار بگیرد کل تیم بازنده خواهند بود
 

پینت بال کرج چمران

پینت بال کرج گوهردشت

پینت بال فسفر کرج

اطلاعات تماس باشگاه پینت بال فسفر :
  کرج،بلوار ارم،بلوار آزادی،بلوار نور،میدان پلیس،بلوار ایمان،باشگاه پینت‌بال فسفر
 09022010020