عرفان بکایی
سن ۲۴
فوق دیپلم الکتروتکنیک
بازیکن حرفه ای پینت بال به مدت ۵ سال با بیش از ۱۰ مقام کشوری و یک مقام آسیایی.
بازیکن تیم های آریامن و داتیس،
مربی پینت بال از مبتدی تا فوق حرفه ای به مدت یک سال